Στις ειδικές κατασκευές περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι κατηγορίες της ιστοσελίδας μας.

Κατόπιν συνεννόησης μαζί σας και δημιουργώντας το σχέδιο που επιθυμείτε για οποιαδήποτε επαγγελματικό και μη σκοπό κόβουμε και κατασκευάζουμε την παραγγελία σας.