Κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα με 10 χρόνια εγγύηση.

Κυψελωτά, θερμοανακλαστικά και σε ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων.

Τα πολυκαρμπονικά φύλλα είναι πολυμερή υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται σε οροφές, πλαγιοκαλύψεις, ηχοπετάσματα, ανεμοθωράκια και θερμοκήπια.

Τα κυψελωτά πολυκαρμπονικά φύλλα φέρουν μονή ασπίδα προστασίας η οποία προστατεύει από το φαινόμενο του πολυμερισμού που οφείλεται στο φάσμα της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός.

Αυτό τα καθιστά ιδανική επιλογή για την κάλυψη χώρων εστίασης, αφού διατηρούν τη φυσική φωτεινότητα του χώρου και ταυτόχρονα προστατεύουν από τη θερμική ακτινοβολία.

Το μικρό τους βάρος επιτρέπει τη στήριξή τους σε απλές βάσεις, ενώ οι ειδικές προεξοχές που έχουν στα άκρα τους εξασφαλίζουν την ταχύτερη και ασφαλέστερη τοποθέτησή τους στο σκελετό στήριξης.

Στη SHOWOOD, εξασφαλίσαμε τα πιο ανθεκτικά πιστοποιημένα πολυκαρμπονικά φύλλα και σας τα προσφέρουμε με 10 χρόνια εγγύηση.

Η εγγύηση αυτή καλύπτει τον αποχρωματισμό, τη μείωση της φωτοδιαπερατότητας και τη μείωση της αντοχής των φύλλων στις μηχανικές καταπονήσεις.